Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2023
Số hiệu văn bản 03/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 06/01/2023
Ngày ban hành 06/01/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức