Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Tên văn bản Thực hiện QĐ 6696/QĐ-TLĐ của TLĐLĐVN về hỗ trợ ĐV, NLĐ bị giảm giờ làm, chấm dứt HĐLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện QĐ 6696/QĐ-TLĐ của TLĐLĐVN về hỗ trợ ĐV, NLĐ bị giảm giờ làm, chấm dứt HĐLĐ
Số hiệu văn bản 13/CĐCT - CPSL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 30/01/2023
Ngày ban hành 30/01/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy