Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở
Tải file Download 
Mô tả Toàn bộ tài liệu hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở. Các đơn vị tải về và giải nén file
Số hiệu văn bản HD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 04/11/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐCTVN Người ký