Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Tên văn bản Kế hoạch tổ chức cá hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch tổ chức cá hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số hiệu văn bản 252/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 07/07/2022
Ngày ban hành 07/07/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc