banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2021
Số hiệu văn bản 465/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 09/11/2021
Ngày ban hành 09/11/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy