banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số hiệu văn bản 462/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 05/11/2021
Ngày ban hành 05/11/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn