banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Triển khai QĐ 3308/QĐ-TLĐ và HD 32/HD-TLĐ và HD36/-TLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai QĐ 3308/QĐ-TLĐ và HD 32/HD-TLĐ và HD36/-TLĐ
Số hiệu văn bản 442/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 26/10/2021
Ngày ban hành 26/10/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy