banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn
Số hiệu văn bản 438/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 25/10/2021
Ngày ban hành 25/10/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc