Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Hướng dẫn các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản 250/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/06/2021
Ngày ban hành 10/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc