Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và thực hiện đổi, in thẻ đoàn viên
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và thực hiện đổi, in thẻ đoàn viên
Số hiệu văn bản 248/CĐCT- ToC Ngày có hiệu lực 10/06/2021
Ngày ban hành 10/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy