Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Hướng dẫn Triển khai Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn Triển khai Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023
Số hiệu văn bản 237/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 04/06/2021
Ngày ban hành 04/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn