Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Chi hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chi hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản 216/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 25/05/2021
Ngày ban hành 25/05/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy