Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT công đoàn các cấp
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT công đoàn các cấp
Số hiệu văn bản 195/UBKT Ngày có hiệu lực 12/05/2021
Ngày ban hành 12/05/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc