Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Triển khai thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
Số hiệu văn bản 106/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 18/03/2021
Ngày ban hành 18/03/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn