[In trang]
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đánh giá cao công tác chăm lo đoàn viên của Công đoàn Công Thương
Thứ hai, 09/10/2023 - 16:23
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra.
Sáng 6.10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhận định, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn ngành đã đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thích ứng với tình hình thực tiễn, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Công Thương Việt Nam đề ra.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam. 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Trong đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đánh giá cao công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn ngành triển khai.
Theo ông Huỳnh Thanh Xuân, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan; tham gia với Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; thương lượng, ký kết hơn 400 bản thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật.
Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Đã ký kết, triển khai 12 thỏa thuận hợp tác để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi, với hơn 360 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng, với số tiền hơn 84 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 150 nhà “Mái ấm Công đoàn”, Các hoạt động “Tháng Công nhân”, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, Chương trình “Tết Sum vầy” và nhiều hoạt động an sinh xã hội được duy trì…
Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia…
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao, đã kết nạp mới 20.961 đoàn viên đạt 209% chỉ tiêu, thành lập 18 CĐCS, đạt 180% chỉ tiêu.
Các đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Tại đại hội, ông Huỳnh Thanh Xuân thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc bộ đối với hoạt động Công đoàn ngành trong thời gian qua. Mong rằng, các lãnh đạo bộ tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của ngành trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cũng gợi mở một số nội dung để đại hội thảo luận.
Trong đó, đề cập đến nội dung nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và tổ chức Công đoàn; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước và hoạt động của tổ chức công đoàn.
Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.
Nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa ăn giữa ca”, Chương trình phúc lợi đoàn viên…
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp công đoàn ngành…
“Một nhiệm vụ rất quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Công thương khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Do đó, đề nghị các đại biểu đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thực hiện tốt các nội dung công tác nhân sự để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội” - ông Huỳnh Thanh Xuân chỉ đạo.
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)