[In trang]
Công đoàn Công ty TNHH HITACHI ASTEMO Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn và công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Thứ ba, 04/10/2022 - 10:12
Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội
Ngày 02/10/2022, Công đoàn Công ty TNHH HITACHI ASTEMO Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn và công tác tổ chức đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Tham dự hội nghị tập huấn có gần 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổ trưởng, Tổ phó các bộ phận  thuộc Công đoàn Công ty TNHH Hitachi ASTEMO Hà Nội.
Đ.c Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Hội nghị đã được nghe đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn CTVN quán triệt về quan điểm, mục tiêu và tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo BCH công đoàn Công ty chủ động bám sát, nắm bắt đầy đủ công văn chỉ đạo, hướng dẫn của CĐCT Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội; cần sớm xây dựng kế hoạch Đại hội một cách chu đáo, khoa học; thành lập các tiểu ban ĐH và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban để triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội; đồng chí cũng nhấn mạnh BCH công đoàn cần chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng báo cáo chính trị của nhiệm kỳ nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; công tác nhân sự phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của TLĐ và của CĐCTVN; công tác tuyên truyền cần có sự quan tâm cả trước, trong và sau đại Hội để Đại hội công đoàn Công ty thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn; bên cạnh đó đồng chí cũng gợi mở với BCH Công đoàn Công ty trong thời gian này cần quan tâm phát động và đẩy mạnh hơn nữa các phòng trào thi đua trong toàn thể CB-CNVCLĐ đặc biệt là đăng ký thực hiện tốt chương trình “ 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động. 
Đ.c Lê Văn Hải – Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng dẫn vè quy trình Đại hội công đoàn cơ sở
Cũng tại hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Văn Hải - Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra đã truyền đạt một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở và một số nội dung liên quan đến công tác Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. 
Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội; nghe và giải đáp một số những kiến nghị đề xuất của cán bộ, đoàn viên và hoạt động công đoàn trong thời gian qua còn bất cập, chưa hợp lý như cần đề nghị với chuyên môn xem xét và điều chỉnh lại giờ làm việc, mức ăn ca mới theo quy định hướng dẫn của TLĐ.......
Lê Hải