[In trang]
100% các bếp ăn tập thể được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ
Thứ hai, 26/09/2022 - 13:47
Công đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ mua thiết bị nhà bếp
Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, các cấp công đoàn trong ngành Công Thương đã phối hợp tổ chức được bữa ăn ca cho người lao động được đầy đủ và hiệu quả, hình thức tổ chức đa dạng, linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động có bữa ăn ca vệ sinh, chất lượng. 

Đầu bếp tại một doanh nghiệp trong ngành Công Thương đang chế biến thức ăn phục vụ bữa ăn ca công nhân
Bữa ăn ca đảm bảo tiêu chí no – ngon – an toàn – dinh dưỡng
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, hiện nay 100% các CĐCS trong ngành thực hiện bữa ăn ca cho người lao động theo nhiều hình thức như tổ chức ăn ca tại chỗ, phát tiền, thuê đơn vị cung cấp bữa ăn…
Hầu hết bữa ăn ca cho người lao động đạt mức 20.000 đồng/người/ngày, đảm bảo tiêu chí no – ngon – an toàn – dinh dưỡng. Ngoài ra, một số đơn vị cung cấp thêm nước giải khát, suất ăn phụ… cho người lao động. 
100% CĐCS quan tâm tham gia với người sử dụng lao động không đưa những chi phí khác như nhiên liệu, năng lượng, phục vụ, khấu hao… vào chi phí bữa ăn ca. Do đó, số tiền ăn ca chủ yếu chi vào việc mua lương thực, thực phẩm, đảm bảo thực phẩm tươi ngon, món ăn phong phú, bữa ăn ca đủ dinh dưỡng cho người lao động. 
Một số đơn vị tổ chức mô hình nhà ăn ca tự chọn phục vụ từ 8-10 món, là điển hình để nhân rộng ra toàn ngành; 100% các bếp ăn tập thể được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ theo quy định, có sự tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn; trên 70% thoả ước lao động tập thể có đề cập nội dung bữa ăn ca cho người lao động.
Công đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ mua thiết bị nhà bếp
Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên việc đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động còn nhiều tồn tại, hạn chế. 
Theo ông Huy, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn nên phần nào ảnh hưởng đến việc tổ chức ăn ca cho người lao động; giá cả lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; đơn vị gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nhà cung cấp thực phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng…
Trong thời gian tới, các cấp công đoàn ngành Công Thương sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ công đoàn các cấp và người sử dụng lao động ý nghĩa và tầm quan trọng về bữa ăn cho người lao động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng và giám sát quy chế tổ chức bữa ăn ca cho người lao động; hướng dẫn các công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có nội dung đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; phấn đấu 100% đơn vị có thực hiện đối thoại, thương lượng, đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể.
Thường xuyên phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức ăn ca cho người lao động; đề xuất giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người lao động về bữa ăn ca để đảm bảo và nâng cao chất lượng bữa ăn ca; phối hợp chuyên môn đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bếp ăn tập thể.
Phối hợp với chuyên môn kịp thời xem xét khen thưởng các đơn vị tổ chức tốt bữa ăn ca cho người lao động và có những mô hình hay điển hình trong tổng công ty để khuyến khích và nhân rộng; tiếp tục duy trì phong trào xây dựng mô hình nhà ăn ca tự chọn và chính sách hỗ trợ đơn vị mua thiết bị nhà bếp từ nguồn ngân sách công đoàn.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nên xây dựng bộ quy chuẩn quy định mức ăn thấp nhất cho người lao động phù hợp với giá cả theo từng thời điểm và theo hướng nâng cao chất lượng bữa ăn; có chính sách hỗ trợ hoặc khen thưởng cho các đơn vị có mô hình tổ chức ăn ca hay nhằm nhân rộng trong cả nước...
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)