[In trang]
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2018-2023)
Thứ hai, 18/07/2022 - 14:04
Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV BCH, UV UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá III.
Ngày15/7/2022, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành CĐCTVN lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN và các đồng chí Phó Chủ tịch đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV BCH, UV UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá III.
Hội nghị Ban Chấp hành đã thông qua báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của CĐCTVN, báo cáo hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo công khai công tác tài chính, báo cáo kết quả giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19” và báo cáo tổng kết hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.
Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành CĐCTVN đã đóng góp ý kiến đánh giá kết quả trong thời gian qua, đặc biệt là sau tác động của đại dịch Covid-19, đồng thời trao đổi về hoạt động của các đơn vị cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình hoạt động. Phần lớn các doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động. 
Cũng trong chương trình Hội nghị, thực hiện Kế hoạch của CĐCTVN về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV CĐCTVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ IV CĐCTVN với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" và công tác chuẩn bị Đại hội như: thành lập các tiểu ban Đại hội, xây dựng báo cáo chính trị tình hình Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự. Đồng thời tại Hội nghị cũng đã giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp.
Thanh Hương