[In trang]
Hướng dẫn về số giờ làm thêm trong năm
Thứ ba, 12/07/2022 - 12:13
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ.
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ.
Theo đó, các trường hợp người sử dụng lao động sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ/năm là các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3, điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019. Tất cả trường hợp được tổ chức tăng ca đến 300 giờ/năm đều được áp dụng mức tăng ca từ trên 40 giờ đến 60 giờ/tháng kể từ ngày 1-4-2022. Nếu tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm, doanh nghiệp phải thông báo với sở lao động - thương binh và xã hội địa phương theo quy định tại khoản 4, điều 107 Bộ Luật Lao động và điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
Thời hạn áp dụng hạn mức tăng ca theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 là đến hết ngày 31-12-2022, trừ trường hợp được Quốc hội kéo dài thêm.
N.Tú (nguồn: nld.com.vn)