[In trang]
Công đoàn ngành Công Thương chi 70 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Thứ hai, 04/10/2021 - 11:17
Trong quý III năm 2021, số tiền hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ và các hoạt động phòng, chống COVID-19 là 70 tỉ đồng.
Trong 3 tháng qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đẩy mạnh rà soát công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”.  
Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao tặng quà Tết Trung thu cho con cán bộ, y, bác sĩ đang tham gia tăng cường tại các tỉnh phía Nam.
 Bên cạnh đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ủng hộ Quỹ vaccine cho công nhân thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ 400 suất quà cho con, người thân của đoàn viên, người lao động Công đoàn Y tế đang tham gia phòng chống dịch phía Nam; hỗ trợ quà Trung thu cho con đoàn viên, người lao động trong Ngành bị F0. 
Trong quý III năm 2021, số tiền hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ và các hoạt động phòng, chống COVID-19 là 70 tỉ đồng. 
Ngày 2.10, ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong thời gian từ nay đến cuối năm là tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp công đoàn và có các giải pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với các đơn vị có nhiều khó khăn; hướng dẫn các đơn vị nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và chất lượng TƯLĐTT; liên tục cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do dịch COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc; hỗ trợ đoàn viên, người lao động trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. 
Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh việc xây dựng công đoàn cơ sở, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh các giải pháp vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tại Cơ quan CĐCTVN và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định. 
Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới”.
Trà Phương (nguồn: laodong.vn)