[In trang]
Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ năm, 07/03/2019 - 15:03
Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
Ngày 05/3/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. 
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan CĐCTVN và các đồng chí trong Ban Chấp hành, UBKT, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Chi ủy đối với tổ chức công đoàn, đoàn thể trong cơ quan, năm qua CĐCTVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng trong nước; phát động các phong trào thi đua phù hợp và thiết thực, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế.
Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan, đơn vị. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã bám sát chương trình kế hoạch đặt ra và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, phát hiện kịp thời những thiếu sót, lệch lạc trong quá trình đề ra các chủ trương, nghị quyết, những quy định không còn phù hợp để sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tế của Cơ quan CĐCTVN cũng như điều kiện hiện nay của doanh nghiệp.
Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN báo cáo công tác đảng năm 2018 tại Hội nghị
Phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Chú trọng việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy và đặc biệt là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị cần nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc xã hội quan tâm…để kịp thời giải thích, động viên, định hướng ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, đồng thời ngăn ngừa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, không để xảy ra việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận bằng nhiều hình thức. Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ; vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh bằng các biện pháp duy trì giao ban thường xuyên hàng tháng, công khai minh bạch các vấn đề, tổ chức đối thoại định kỳ trực tiếp tại nơi làm việc….Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan thực sự trong sạch vững mạnh. 
Đồng chí Đỗ Thị Thu Nga - Phó Bí thư Chi bộ 1 tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Lưu Thị Huệ Linh - Phó Bí thư Chi bộ 2 tham luận tại Hội nghị
Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) tham luận về công tác chăm lo cho đời sống đảng viên và người lao động; đại diện cho các Chi bộ có các đảng viên là cán bộ Cơ quan CĐCTVN, đồng chí Đỗ Thị Thu Nga, Phó Bí thư Chi bộ 1 tham luận về công tác xây dựng Đảng, thực hiện việc “Học tập và làm theo phong cách tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đồng chí Lưu Thị Huệ Linh, Phó Bí thư Chi bộ 2 tham luận về công tác đảng gắn liền với nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng đã đề xuất một số nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đảng trong năm 2019.
Đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao sự tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III. Đồng thời cũng chỉ ra ba nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Công Thương trong năm 2019 là: Củng cố tổ chức Đảng từ cấp cơ sở trở lên; Duy trì kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức cơ sở Đảng; Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Đào Minh Hải đã nhấn mạnh việc thực hiện chủ đề năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo phong cách tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác dân vận, đặc biệt là chuyên đề  “Xây dựng ý thức tôn trọng và phát huy dân chủ, chăm lo nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” cần phải được đặt ra bằng những chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu của từng Chi bộ một cách cụ thể và đưa vào Kế hoạch cả năm. Đồng chí cũng tin tưởng rằng trong năm 2019, Đảng bộ CQ CĐCTVN sẽ phấn đấu và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng được sự tin cậy của các đảng viên, công nhân viên trong đơn vị.
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN, Bí thư Đảng ủy Cơ quan CĐCTVN phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN đã biểu dương những thành tích mà các đảng viên, tổ chức đảng của Đảng bộ CQ CĐCTVN đạt được trong năm 2018 và ghi nhận những ý kiến đóng góp trong các bài tham luận để tiếp tục triển khai các hoạt động trong thời gian tới ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng những yêu cầu mà tổ chức đảng đề ra. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Trần Quang Huy khẳng định Đảng bộ CQ CĐCTVN sẽ tập trung thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí cũng mong muốn các cấp ủy đảng, các đồng chí đảng viên sẽ phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể cùng đồng hành với Đảng bộ triển khai, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019 và cùng hướng tới mục tiêu đạt 10 năm liên tiếp là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
Tại Hội nghị cũng đã tiến hành biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Đảng năm 2018.
Đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy Bộ Công Thương trao Giấy khen cho Đảng bộ CQ CĐCTVN năm 2018
Đồng chí Trần Quang Huy - Bí thư Đảng bộ CQ CĐCTVN trao Giấy khen cho Chi bộ Taseco và Chi bộ 1
Đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy Bộ Công Thương trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Thùy Linh