Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy đến làm việc tại Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE)
Cập nhật lúc 02:32 ngày 24/06/2022
Sáng 17/6/2022, đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch, đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng CĐCTVN đến làm việc tại Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp.
Về phía Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp có đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc, đồng chí Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn MIE đã báo cáo khái quát những kết quả đạt được trong việc triển khai và thực hiện các hoạt động trong thời gian qua, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, cảm ơn CĐCTVN đã luôn quan tâm, giúp đỡ công đoàn Tcty thời gian qua, hiện nay Tcty đang thực hiện Đề án cơ cấu lại theo đó, công tác tổ chức và cán bộ sẽ có thay đổi tạo động lực cho bước phát triển mới, có có lĩnh vực mới được thực hiện, lao động được bổ sung. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh công đoàn cần rà soát, phối hợp với chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình đạt kết quả theo kế hoạch đề ra; đồng thời, đồng chí cam kết hỗ trợ, ủng hộ tối đa cho công đoàn Tcty có điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
Trao đổi tại buổi làm việc, các Ban và đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch cũng đã đánh giá cao kết quả của CĐ Tcty thời gian qua đồng thời nhấn mạnh về các nhiệm vụ hiện nay công đoàn Tcty thực hiện chưa hoàn thiện cần chỉ đạo CĐCS triển khai hoàn thành sớm cũng như công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp thời gian tới.
Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn đã chỉ đạo, hỗ trợ cho CĐ Tcty trong thời gian qua. Tuy còn có khó khăn nhưng CĐ Tcty đã tích cực trong công tác chỉ đạo, phối hợp tốt với chuyên môn, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn tổ chức các hoạt động có hiệu quả. Trong thời gian tới, BTV, BCH và các bộ chuyên trách cần nắm bắt sâu sát hoạt động của CĐCS, tổ chức hoạt động có điểm nhấn, phát huy được truyền thống của các đơn vị nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của đoàn viên, NLĐ.
Về các đề nghị của đơn vị, CĐCTVN sẽ tiếp tục hỗ trợ để CĐ Tcty hoạt động, trước mắt cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đề ra, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp. Các vướng mắc hiện nay, CĐ Tcty trực tiếp báo cáo Đảng ủy và các Ban của CĐCTVN để tháo gỡ và thực hiện đúng quy định.
Thanh Thái