Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Người lao động say rượu, bị tai nạn lao động tại nơi làm việc, trong giờ làm việc có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Cập nhật lúc 11:19 ngày 06/04/2021
Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 (Luật ATVSLĐ) quy định:
Tai nạn lao động (khoản 8 điều 3 Luật ATVSLĐ) 
Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động (Điều 45 Luật ATVSLĐ)
Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;
+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;
+ Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn theo quy định trên.
Các trường hợp người lao động không được hưởng chế độ tai nạn lao động (Khoản 6 Điều 11 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH).
- Tai nạn do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;
- Tai nạn do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;
- Tai nạn do say rượu, bia hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định danh mục chất ma túy và tiền chất hoặc chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.
Đối chiếu quy định trên, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trong giờ làm việc, tại nơi làm việc do say rượu sẽ không được hưởng chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nhưng người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm đối với người bị tai nạn lao động theo quy định tại Điều 38 Luật ATVSLĐ.
Thanh Huyền tổng hợp