Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Công đoàn Công Thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội CĐN khóa III và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020
Cập nhật lúc 03:01 ngày 13/01/2021
Ngày 12/1/2021, tại hội trường Sở Công Thương Thanh Hóa, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Công Thương tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội CĐN khóa III và Tổng kết công tác công đoàn  năm 2020.
Về dự và chỉ đạo hội nghị, về phía LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của LĐLĐ tỉnh; Về phía lãnh đạo Sở Công Thương có đồng chí: Lê Trọng Hân- Phó giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa. Về đại biểu CĐCT Thanh Hóa có các đồng chí Uỷ viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn Ngành,các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
Toàn cảnh hội nghị
Công đoàn Công Thương Thanh Hóa hiện nay có 42 CĐCS trực thuộc với tổng số  đoàn viên 3611/4076 CNVCLĐ, trong đó, khu vực hành chính, sự nghiệp: 320 người; khu vực sản xuất kinh doanh 3744 người, số lao động có việc làm thường xuyên là 4031người, chiếm tỷ lệ 98,8 %; mức thu nhập bình quân của công nhân, viên chức, lao động là 5,450.000 đồng/người/tháng. 
Sau nửa nhiệm kỳ khóa III, cùng với sự nỗ lực phấn đấu chung của CNVCLĐ trong tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả, một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Ngành đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của toàn ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các cấp công đoàn trong ngành đã nghiêm túc  phổ biến, quán triệt, tuyên truyền  các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn, các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đến đoàn viên và người lao động. 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNLĐ. Công đoàn Công Thương Thanh Hóa đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội nghị CBCC,VC. Trong các doanh nghiệp phối hợp với người sử dung lao động tổ chức Hội nghị người lao động và hội nghị đối thoại; Hằng năm, công đoàn ngành tổ chức  tốt Chương trình “Tết sum vầy” ,“Tháng công nhân” Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.
Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của Tỉnh, của tổ chức Công đoàn;góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, của ngành và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó  chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung, thời gian và các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, nhiều đơn vị trong ngành đã tổ chức tốt các phong trào thi đua. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ năm 2018 đến nay đã có 18 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật  hoàn thành, làm lợi trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có 02 sáng kiến đã được Tổng LĐLĐ tặng bằng lao động sáng tạo. 
Một số chỉ tiêu đã hoàn thành và đạt kết quả tốt như: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm có 100% đơn vị HCSN tổ chức hội nghị CBCC,VCLĐ; 76,3% đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ: 29/38 = 76,3%; Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài nhà nước đạt được 8/5 CĐCS = 160% ;Vận động CĐCS đặt mua báo Lao động hăng năm đạt 23/16 số =144% Chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao; Hằng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao thu Quỹ Mái ấm Công đoàn; Sửa chữa, xây dựng được 32 nhà “ Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 1 tỷ 255 triệu đồng….
Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàncó nhiều khởi sắc Kết quả đánh giá, phân loại Công đoàn Ngành xếp loại hoàn thành tôt nhiệm vụ, được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích nối bật của Công đoàn Công Thương Thanh Hóa trong nửa nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời nêu những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của công đoàn ngành trong năm 2021. Thay mặt BanThường vụ đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Thanh Hóa đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa và hứa quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.
Kết quả phong trào thi đua năm 2020, Công đoàn Công Thương Thanh Hóa được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của LĐLĐ tỉnh; Có 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam; Có 4 tập thể và 5 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; có 5 tập thể và 47 cá nhân dược Công đoàn ngành Công Thương tặng Giấy khen.
Một số hình ảnh 
Đ/c Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho CĐN Công Thương Thanh Hóa
Đ/c Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 02 cá nhân
Đại diện lãnh đạo Văn phòng LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Công Thương trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể
Đ/c Phạm Ngọc Điệp- Chủ tịch Công đoàn ngành trao giấy khen của Công đoàn ngành cho các tập thể
Phạm Ngọc Điệp