Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Bị chậm lương bao nhiêu ngày người lao động sẽ được trả tiền lãi?
Cập nhật lúc 10:51 ngày 12/01/2021
Bị chậm lương từ 15 ngày trở lên, người lao động sẽ được nhận thêm tiền lãi theo Bộ luật Lao động 2019.
Cụ thể, Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định:
- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.
- Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
Quy định yêu cầu người sử dụng lao động trả thêm tiền lãi khi chậm lương không mới, tuy nhiên, từ ngày 1.1.2021, quy định việc tính lãi có sự thay đổi:
- Trước đây, theo Điều 96 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:
Tiền lãi được tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.
- Hiện nay, theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì tiền lãi được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
M.Phương (nguồn: laodong.vn)