Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thi đua yêu nước gắn với tạo ra hàng Việt Nam chất lượng cao
Cập nhật lúc 10:34 ngày 14/09/2020
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động, Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.
Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành Công Thương
Hiện nay, người lao động của Tổng Công ty Giấy Việt Nam làm việc tại 9 tỉnh, thành trong cả nước: Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Kon Tum. Số lượng cán bộ, đoàn viên và người lao động là 4.975 người. Trong đó, nữ là 1.666 người (chiếm tỷ lệ 33,5%).
Người lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ giấy; trồng và khai thác rừng nguyên liệu giấy; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ trồng rừng; kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm...
Cụ thể hóa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” trong công nhân, viên chức, lao động toàn đơn vị.
Khi phát động phong trào, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đang đứng trước thách thức phải tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong cơ chế thị trường. Yêu cầu đặt ra là hàng hóa chất lượng cao tương đương với hàng nhập ngoại nhưng giá cả thấp hơn so với sản phẩm ngoại cùng loại; sản phẩm đa dạng về mẫu mã; thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng, tạo uy tín với khách hàng; mở rộng thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
Trong khi hệ thống máy móc thiết bị công nghệ của Tổng Công ty đã lạc hậu, tiêu hao năng lượng; nguyên liệu cao ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng sản phẩm. Giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán các loại sản phẩm giấy in, giấy viết liên tục giảm… Nhu cầu sử dụng giấy in, giấy viết, giấy in báo giảm do công nghệ thông tin ngày càng phát triển.
Công đoàn Tổng Công ty đã vận động người lao động thực hiện tốt quy trình sản xuất, tiết kiệm định mức kỹ thuật và chi phí. Đồng thời phát động thi đua “Sáng kiến - tiết kiệm” nhằm cải tiến kỹ thuật, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.
Công đoàn Tổng Công ty thường xuyên quan tâm đến việc triển khai thi đua tại các đơn vị, bộ phận
Theo đồng chí Nguyễn Xinh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam: “Tổng Công ty đã ban hành “Quy chế hoạt động sáng kiến”, tổ chức đăng ký sáng kiến, thành lập tổ hỗ trợ thực hiện sáng kiến và sau một năm thực hiện thì Hội đồng sáng kiến của Tổng Công ty thẩm định về báo cáo kinh tế, kỹ thuật để xác định giá trị làm lợi".
Đối với những sáng kiến được công nhận, Hội đồng sáng kiến xem xét phê duyệt, ra quyết định thưởng sáng kiến. Sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền thì sau khi được công nhận, tác giả được thưởng 10% giá trị làm lợi/năm, những người hỗ trợ sáng kiến thì được thưởng 30% mức thù lao cho tác giả sáng kiến. Đối với sáng kiến không tính ra giá trị làm lợi bằng tiền, như sáng kiến liên quan đến cải thiện điều kiện làm việc, mức tính thưởng cho tác giả được tính theo 3 hệ số.
Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được Công đoàn Tổng Công ty phát động từ các đơn vị sản xuất chính đến các đơn vị sản xuất phụ trợ. Phong trào này thường xuyên có 90 - 95% đơn vị đăng ký tham gia giao ước thi đua, có từ 70-75% tập thể đạt lao động giỏi và cá nhân đạt lao động tiên tiến.
Phong trào “Sáng kiến - Tiết kiệm” do Công đoàn Tổng Công ty phát động đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương về cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao của Tổng Công ty như giấy Clever up, Bai Bang Office ra đời có độ bền bề mặt, độ láng của giấy, đanh cứng, độ bám đều, bắt mực cao, tạo ra bản in đậm rõ nét…
Trong 05 năm (2015 - 2020), người lao động của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đóng góp hàng trăm sáng kiến tiết kiệm, giá trị làm lợi trên 50 tỷ đồng. Tại khu vực sản xuất công nghiệp, công ty mẹ có 36 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng, làm lợi trên 6 tỷ đồng. Từ phong trào này đã có 21 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Khối hành chính sự nghiệp có 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 16 đề tài và 02 dự án cấp Bộ Công Thương, 01 dự án cấp tỉnh, 01 đề tài cấp Tổng Công ty.
(Nguồn: cuocsongantoan.vn)