Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Giảm lương người lao động cho đúng luật
Cập nhật lúc 02:47 ngày 26/03/2020
Do nhiều lý do khách quan: tình hình kinh tế, hỏa hoạn, dịch bệnh… nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm lương người lao động. Vậy giảm lương người lao động thế nào cho đúng?
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (khoản 1 Điều 90 Bộ luật lao động 2012 và Bộ luật Lao động 2019).
Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2012 (áp dụng đến 31/12/2020), những quy định này cơ bản vẫn được thực hiện tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 (áp dụng từ 01/01/2021):
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
- Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
- Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.
Vì vậy, người sử dụng lao động không được tự ý cắt giảm lương người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc và phải được sự đồng ý của người lao động thông qua ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
Lưu ý: Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về tiền lương (Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP):
- Phạt tiền đối với người sử dụng lao động từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm .
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định.
Thanh Huyền tổng hợp