Chủ nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020
Chủ nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật lúc 08:48 ngày 25/10/2019
Thực hiện chương trình công tác định kỳ, ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Công đoàn Ngành, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Trần Quang Huy chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ban Thường vụ lần này nhằm đánh giá, thông qua báo cáo hoạt động công đoàn Quý III năm 2019 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2019; thông báo định hướng một số hoạt động công đoàn năm 2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam gắn với định hướng hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thông qua dự thảo Đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, quỹ lương và một số công tác khác.
Theo báo cáo công tác quý III của Công đoàn Công Thương Việt Nam do Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn trình bày tại hội nghị, nhiều hoạt động rất thiết thực đã được Công đoàn Ngành và các cấp công đoàn đã tổ chức trong 9 tháng đầu năm 2019. Nhiều chương trình lớn đã được Công đoàn Ngành tổ chức trang trọng, quy mô và hiệu quả với sự hưởng ứng tích cực từ các công đoàn trực thuộc như: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; tôn vinh chủ tịch công đoàn tiêu biểu, lao động giỏi, lao động sáng tạo; hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019, con công nhân viên chức lao động đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế và vượt kho học giỏi năm 2018-2019…
Trong quý IV năm 2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019 với một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra như sau:
Một là, ban hành và triển khai kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho CNVCLĐ. Chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động; tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách BHXH.
Hai là, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội III CĐCTVN; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được TLĐLĐVN giao.
Ba là, tổ chức triển khai các hoạt động: Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn khối trường năm học 2018 - 2019 và Công đoàn tham gia hoạt động kết nối giữa khối trường đào tạo và các doanh nghiệp ngành Công Thương; Hội thi nấu ăn cấp Ngành năm 2019; Hội nghị về hoạt động công đoàn khối các Công đoàn ngành Công Thương địa phương; Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và triển khai các khóa tập huấn về TƯLĐTT, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn.
Bốn là, chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ.
Năm là, Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên, tiến hành đổi thẻ đoàn viên.
Sáu là, động viên đội ngũ đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 
Bảy là, tăng cường công tác thu kinh phí công đoàn; đẩy mạnh công tác kiểm tra tại đơn vị, cơ sở.
Hội nghị Ban Thường vụ cũng đã thông qua dự thảo Đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, quỹ lương. Các thành viên Ban Thường vụ cũng cho rằng đây là chủ trương tích cực, phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí, nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế hiện có, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy công đoàn trong thời gian tới đây.
Ngọc Xanh