Thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020
Thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020
Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên của người lao động
Cập nhật lúc 03:51 ngày 18/10/2019
Sáng 18.10, tại lớp tập huấn cán bộ Công đoàn (CĐ) chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019, do Tổng LĐLĐVN tổ chức, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác CĐ trong tình hình mới đối với các cán bộ CĐ chủ chốt.   
Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung Ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tham dự.
Tại buổi tập huấn, đồng chí Trương Thị Mai đã đề cập những văn bản quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về CĐ, NLĐ. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong các tổ chức chính trị- xã hội, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức CĐ một vị trí đặc biệt; nhất là khi Việt Nam bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, CĐ là tổ chức đầu tiên phải có sự đột phá để bảo vệ NLĐ. Nếu CĐ không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, NLĐ, và như vậy, rủi ro của NLĐ sẽ lớn. Đồng chí cũng cho rằng, từng cán bộ CĐ cũng phải mạnh để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.  Đồng chí Trương Thị Mai cũng trao đổi về vấn đề công tác thể chế; những vấn đề liên quan đến NLĐ trong khu vực DN; những vấn đề phát sinh gần đây để tổ chức CĐ nhìn nhận và đưa ra các giải pháp phù hợp, đáp ứng được niềm tin của Đảng và đoàn viên, NLĐ…
Đ.c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị 
Đồng chí Trương Thị Mai nêu ra một số giải pháp tổ chức CĐ cần quan tâm, trong đó cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ; đến năm 2020, tổ chức CĐ phải được thành lập ở 100% DN có từ 25 lao động trở lên; từ 2020 duy trì, củng cố, phát triển, đảm bảo hoạt động thực chất. 
Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò đại diện của CĐ theo pháp luật, thực sự là điểm tựa vững chắc cho NLĐ; tăng cường vận động, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn NLĐ tuân thủ pháp luật; trọng tâm hoạt động hướng về cơ sở - CĐ trong DN, mục tiêu là cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc và cuộc sống của NLĐ; thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phát triển đoàn viên, tổ chức CĐ. CĐ phải là lựa chọn đầu tiên của NLĐ đối với tổ chức đại diện cho mình…
Phát biểu tiếp thu, đồng chí Nguyễn Đình Khang cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã trực tiếp truyền đạt những nội dung rất cốt lõi về quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với phong trào CN và hoạt động CĐ, nhất là về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ…; đặt ra những định hướng mà tổ chức CĐ cần quan tâm trong thời gian tới. Đồng chí chỉ đạo các cán bộ CĐ chủ chốt cần tiếp thu, nghiên cứu để vận dụng vào thực tế, nhằm xây dựng giai cấp CN, tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ...
Trong thời gian từ ngày 14-19.10, hơn 300 cán bộ công đoàn chủ chốt được  đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chuyên gia Ban Đối ngoại Trung ương, chuyên gia kinh tế truyền đạt các nội dung như: Nhiệm vụ trọng tâm công tác công vận, công đoàn của Đảng trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề cơ bản của công đoàn Việt Nam - cơ hội và thách thức; những vấn đề cơ bản của tuyên truyền, vận động công đoàn trong giai đoạn 2018-2023; lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quan hệ lao động trong bối cảnh mới; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động trong bối cảnh mới; vấn đề đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; phát triển nền kinh tế số: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong hội nhập quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ công đoàn Việt Nam; đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…
Đặng Lợi