Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra, khóa III, lần thứ tư
Cập nhật lúc 10:22 ngày 02/07/2019
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN, đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ nhiệm UBKT chủ trì Hội nghị.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.
Hội nghị đã tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả: đồng chí Trần Hải Ninh, Ủy viên UBKT đã trúng cử Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐCTVN 6 tháng đầu năm 2019 và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ủy ban kiểm tra năm 2018 của CĐCTVN.
Thanh Hà