Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
CĐ Ngành Công Thương Thanh Hóa: Tích cực tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước
Cập nhật lúc 04:25 ngày 14/06/2019
Thực hiện quyết định số: 39/QĐ-LĐLĐ, ngày 12 tháng 2 năm 2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước năm 2019, trong thời gian qua, Ban Thường vụ công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa đã tích cực tổ chức triển khai nhiều giải pháp trong việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao cả về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước trong năm 2019.
Công ty TNHH Ngôi sao được thành lập từ năm 1994, sau 25 năm hoạt động nay chính thức xin gia nhập tổ chức Công đoàn.
Ngày 8 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã ban hành quyết định về việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp, đó là Công ty Liên doanh Phân bón Hữu Nghị, ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón NPK; Địa chỉ  Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long- Phường Tào Xuyên Thành phố Thanh Hóa, với tổng số 35 đoàn viên công đoàn.
Ngày 10  tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành tiếp tục ban hành quyết định về việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp, đó là Công ty TNHH Ngôi Sao, ngành nghề kinh doanh: Xe máy và phụ tùng xe máy; Địa chỉ:17 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa, với tổng số 42 đoàn viên công đoàn.
Có được những kết quả nêu trên, là do tập thể Ban Thường vụ Công đoàn Ngành luôn xác định việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước là một nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Ngành trong năm 2019, và đây cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới. Góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 – 2020”.
Phạm Ngọc Điệp