Thứ bảy, ngày 04 tháng 04 năm 2020
Thứ bảy, ngày 04 tháng 04 năm 2020
Tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở
Cập nhật lúc 09:56 ngày 10/06/2019
Ngày 04/6/2019 tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên cho cán bộ công đoàn đối tượng là Lãnh đạo, cán bộ được giao quản lý, theo dõi phát triển đoàn viên của 16 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Đồng chí Trần Quang Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam tới dự và phát biểu tại lớp tập huấn.

Đ.c Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn
Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp và đồng chí Đỗ Chí Thành - Chuyên viên Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với 11 tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao công việc của công đoàn cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới.

Đ/c Nguyễn Hữu Hiệp - Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm
Xác định, việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và cấp đổi thẻ đoàn viên công đoàn là chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chính vì vậy CĐCTVN tổ chức lớp tập huấn với mục đích nâng cao được ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn; mặt khác giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp CĐ, giúp CĐCS xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, trên cơ sở đó có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn.
Toàn cảnh lớp học tham gia cập nhật hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm
Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ là những hạt nhân về tổ chức, triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các CĐCS trực thuộc. Cũng trong thời gian tới, Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên cho cán bộ công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Lê Hải