Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
Cơ quan Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2019
Cập nhật lúc 06:16 ngày 28/03/2019
Ngày 28/03/2019, Cơ quan Bộ Công Thương đã tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ cơ quan Bộ Công Thương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tại Hội nghị, trong đó nêu bật nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức cơ quan Bộ Công Thương trong việc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ giao phó. Trong năm 2018, Bộ Công Thương đã thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật với 63/63 văn bản, đạt tỷ lệ 100%. Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả đã được triển khai nghiêm túc với tỷ lệ 100% cán bộ công chức và Đảng viên quán triệt thực hiện. 
Đồng thời, trên cơ sở quy định tại Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/09/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Bộ Công Thương đã triển khai thủ tục bàn giao 6 đơn vị theo quy định. Song song đó, công tác đổi mới doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã được Bộ triển khai tích cực cùng với công tác cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, 4 đơn vị đã tiến hành tái cơ cấu và nhiều đơn vị khác như PVN, EVN, Veam, Mie…. đã thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn. 
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trên toàn hệ thống, trong đó 291 thủ tục hành chính cấp trung ương được ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Bộ Công thương cũng hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh theo phương án đề xuất tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20/09/2017. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt tới từng đơn bị trong Bộ. Trong năm 2018, Bộ đã tổ chức 8 cuộc thanh tra hành chính và 32 cuộc thanh tra chuyên ngành; tiếp nhân dân và xử lý 518 đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Ngoài ra, Bộ còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhân lực của ngành. Tổng số tuyển sinh năm 2018 của các Trường trực thuộc Bộ tăng vượt so với năm 2016 - 2017; quy mô đào tạo tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể nói, Bộ Công Thương là điểm sáng khi có 6 Trường Đại học trên tổng số 23 Trường Đại học công lập cả nước được phê duyệt thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ. Hơn thế nữa, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương đã có những bước điều chỉnh nhanh chóng trong định hướng cũng như cách thức tổ chức thực hiện, gắn với yêu cầu của doanh nghiệp với trọng tâm là các công nghệ của cuộc Cách mạng 4.0.
Đồng thời, đối với công tác thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ công chức, Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ công chức phát huy quyền dân chủ của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ công chức; đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ công chức trong điều kiện có thể.
Đồng chí Lý Quốc Hùng cũng nhấn mạnh để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Bộ đề ra trong Chương trình công tác năm 2019, toàn thể cán bộ công chức cần thực hiện các công tác trọng tâm liên quan đến cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức cán bộ…, đặc biệt là nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến đóng góp của cán bộ công chức và đánh giá Hội nghị Cán bộ Công chức chính là cầu nối giữa cán bộ công chức với tập thể lãnh đạo Bộ. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị trong kỳ Hội nghị lần sau, báo cáo kết quả thực hiện cần được cụ thể hóa hơn nữa với 3 nội dung trọng tâm chính: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác thực hiện chính sách chăm lo cho cán bộ công chức và Điều kiện làm việc, điều kiện vật chất cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ công chức cơ quan bộ Công thương nhất trí cao với những nội dung báo cáo tại Hội nghị. Trong năm 2019 này, toàn thể cán bộ công chức cơ quan Bộ quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc và vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ giao phó, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong ngành Công Thương nói riêng và trên cả nước nói chung.
         Hiền Trang