Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
CĐCTVN tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019
Cập nhật lúc 11:08 ngày 25/03/2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành CĐCTVN, khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 về thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.
Từ ngày 19/3 đến 21/3/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2019 là các đồng chí Uỷ viên BCH, UV UBKT CĐCTVN khoá III, các đồng chí Chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CBCC cơ quan CĐCTVN.
Tới dự và chỉ đạo khóa đào tạo có đồng chí Trần Quang Huy - UV Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, UV Đoàn Chủ tịch TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch CĐCTVN: Quách Văn Ngọc, Vũ Trường Sơn, Lê Thị Đức. 
Tại khoá học, học viên đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Công đoàn - Trường ĐHCĐ giảng chuyên đề “Một số vấn đề về lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn”đồng chí Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động TLĐ với chuyên đề “Những vấn đề mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi và những nội dung liên quan, Quan điểm của tổ chức CĐ; CPTPP những cơ hội và thách thức đối với tổ chức công đoàn”;  đồng chí Phạm Thị Thu Lan - Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn với chuyên đề “FTA, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) những cơ hội và thách thức đối với tổ chức công đoàn”; đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đảng Đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức TLĐ giảng chuyên đề về “Công tác tổ chức, cán bộ công đoàn” và đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên BCH TLĐ, Phụ trách Ban Tài chính TLĐ giảng về “Công tác Tài chính công đoàn”. 
Phát biểu tại khoá học, đồng chí Trần Quang Huy cho rằng, qua khoá học sẽ giúp các cán bộ công đoàn trang bị, củng cố, bổ sung nghiệp vụ nhằm hoàn thiện kiến thức kỹ năng góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chức năng bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. 
Một số hình ảnh tại khóa đào tạo: 
Thanh Thái