Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy: Chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên
Cập nhật lúc 09:25 ngày 10/02/2019
Thời gian qua, hoạt động CĐ trong toàn ngành CT đã tích cực đổi mới, bám sát thực tiễn để thực sự là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNVLĐ; đẩy mạnh phát động thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu. Trước thềm năm mới, ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã có cuộc trao đổi với Phóng viên Báo Lao Động về phương hướng, nhiệm vụ của CĐ ngành CT trong năm 2019 và trong cả nhiệm kỳ 2018-2023.
Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy (thứ hai từ trái sang) động viên CBCNV Viện kỹ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát thuộc TCty Habeco. Ảnh:H.A
Được biết, một trong những hoạt động của CĐ CTVN được các cấp lãnh đạo đánh giá cao và đoàn viên, NLĐ nhiệt tình hưởng ứng đó là việc CĐ phối hợp phát động các phong trào thi đua. Và để phong trào mang lại hiệu quả cao, CĐ CTVN đã triển khai những giải pháp nào, thưa ông?
Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy:
- Những năm qua các cấp CĐ ngành CTVN luôn phối hợp với chuyên môn thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, đây là phong trào mũi nhọn, có tính điển hình nhất về phát huy nội lực, có sức hút mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp tới 100% đoàn viên CĐ và NLĐ toàn ngành, góp phần xây dựng DN phát triển biền vững.
Nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn ngành CT có hơn 109.525 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, giúp làm lợi hơn 1.400 tỉ đồng.
Một số mô hình, cách làm tiêu biểu như phong trào tập hợp ý tưởng, sáng kiến sáng tạo - đây chính là phong trào mũi nhọn đã được CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam áp dụng. Hàng năm, Tổng Giám đốc và Chủ tịch CĐ đều có văn bản liên tịch về hướng dẫn các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cơ quan, DN và đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CNVCLĐ các đơn vị. Kết quả, đã có 1.468 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi trên 218,45 tỉ đồng. 
Đphát huy hiệu quả phong trào thi đua, khơi dậy niềm say mê, tạo thêm nhiều cơ hi cho NLĐ gắn bó với công việc và DN, khi cá nhân có ý tưởng mới đưc đề xuất thì đưc CĐ và Giám đốc DN có thư khen và thưởng bằng tiền mặt, ý tưng đó được chuyển cho Hội đồng sáng kiến để triển khai; nếu phát triển thành sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn sẽ đưc thưởng tiếp theo quy chế khen thưởng sáng kiến của cơ sở.
Trong thời gian tới, CĐ CTVN sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy phong trào thi đua, thưa ông?
Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy:
- Trong thời gian tới, CĐ CTVN tiếp tục tổ chức phong trào thi đua đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nuôi dưỡng phong trào, có tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời và chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình mới. Tổ chức phong trào thi đua phải phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cho tập thể và cá nhân tham gia thi đua. Huy động mọi nguồn lực vật chất, động viên và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng, cơ quan, DN phát triển bền vững; tạo nên động lực mới nhằm huy động sức mạnh to lớn của toàn thể các lực lượng chung tay, góp sức vì sự phát triển cơ quan, đơn vị, DN.
Xin ông cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 CĐCTVN sẽ tập trung hoạt động theo hướng nào?
Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy:
- Trong 5 năm tới, CĐCTVN xác định mục tiêu và giải pháp cho 5 năm tới, đó là: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy nhu cầu chính đáng của đa số đoàn viên, NLĐ làm cơ sở hoạt động; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp CĐ; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và NLĐ; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. 
Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp CĐ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Xin trân trọng cám ơn ông!
Nguồn Báo LĐ