Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cập nhật lúc 08:12 ngày 23/01/2019
Ngày 21/1/2019, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐCTVN, cùng các Phó Chủ tịch CĐCTVN.
Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; Báo cáo về công tác tài chính; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCTVN; Kế hoạch triển khai các Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Ngoài ra, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023 còn bao gồm nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới; Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đề ra.
Một số hình ảnh của Hội nghị:
Phương Trà