Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020
Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN và kế hoạch đào tạo nhiệm kỳ khu vực phía Bắc
Cập nhật lúc 10:07 ngày 26/10/2018
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, vừa qua, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN, kế hoạch đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến các cơ sở trực thuộc tại khu vực phía Bắc.
Chủ tịch Trần Quang Huy phổ biến Nghị quyết Đại hội XII CĐVN
Mở đầu Hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Chủ tịch CĐCTVN đã phát biểu, quán triệt, phổ biến tóm tắt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN gồm: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐVN; Mục tiêu tổng quát cũng như các chỉ tiêu phấn đấu và 3 khâu đột phá trong giai đoạn 5 năm tới. 
Nghị quyết Đại hội XII CĐVN nhấn mạnh vào việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh và chuyên nghiệp… Trong đó, nhiều chỉ tiêu cụ thể đã được thể hiện trong Nghị quyết như: Phát triển kết nạp được 2 triệu đoàn viên từ nay đến năm 2023; hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp vào Đảng. Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 70% trở lên DN có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên…
Để đạt các mục tiêu trên và không mang tính hình thức, Nghị quyết Đại hội XII CĐVN đã chỉ rõ 3 khâu đột phá bao gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước có đủ năng lực, phẩm chất; và cuối cùng là xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…
Đồng chí Trần Mạnh Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo CĐCTVN trình bày Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội III CĐCTVN
Tiếp đó, đồng chí Trần Mạnh Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo CĐCTVN đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội III CĐCTVN đến các CĐCS thực hiện với mục tiêu cụ thể bao gồm: Phấn đấu kết nạp 8.000 - 10.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, thành lập mới 10 công đoàn cơ sở; 70% CĐCS khu vực ngoài nhà nước và 80 - 85% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để kết nạp vào Đảng; đào tạo cán bộ công đoàn; công tác kiểm tra đồng cấp… đều có mục tiêu cụ thể.
Cùng với đó, trong nhiệm kỳ này CĐCTVN sẽ phối hợp thực hiện một số nhóm chỉ tiêu khác, bao gồm: Tổ chức hội nghị dân chủ hàng năm; TƯLĐTT và hợp đồng lao động; Hỗ trợ pháp lý, khởi kiện, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn; Tổ chức học tập nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động cũng như tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của đảng, Công đoàn chính sách pháp luật của Nhà nước… Ngoài ra Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN cũng nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện cho công đoàn các cấp cơ sở.
Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN triển khai kế hoạch đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2023 của CĐCTVN
Liên quan đến công tác đào tạo, đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN đã triển khai kế hoạch đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2023 của CĐCTVN. Theo đó, mục tiêu đào tạo phấn đấu đến năm 2023 đạt chỉ tiêu 100% Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, 75% tổ trưởng, tổ phó công đoàn được đào tạo tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, trên 85% chủ tịch CĐCS có trình độ Đại học trở lên.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội III CĐCTVN đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đại biểu, như: Vấn đề tài chính để làm công tác đào tạo; đổi mới chương trình, hình thức đào tạo; đề xuất mở rộng đối tượng được gia học Nghị quyết; các vấn đề về TƯLĐTT... Các ý kiến tại phiên thảo luận đã được Chủ tọa điều hành Hội nghị giải đáp, trao đổi và làm rõ để các nội dung của Nghị quyết được quán triệt một cách đầy đủ nhất đến tất cả các cơ sở trực thuộc trong Ngành.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đoàn Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
Thùy Linh