Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra khóa III lần thứ nhất
Cập nhật lúc 10:48 ngày 04/07/2018
Từ ngày 28-29/6/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam gồm 41 đồng chí và tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành CĐCTVN đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 09 Ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tái cử giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Ngày 02/7/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ Nhất Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018- 2023, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch CĐCTVN, đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ nhiệm UBKT chủ trì Hội nghị.
Hội nghị UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III lần thứ Nhất đã bầu đồng chí Lưu Thị Huệ Linh, Ủy viên BCH CĐCTVN và đồng chí Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương tái cử giữ chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Hải Ninh