Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
CĐCTVN và ABVV-Metaal: Tập huấn kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết TƯLĐTT
Cập nhật lúc 02:55 ngày 05/12/2017
Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa CĐCTVN và Công đoàn Kim khí Phlenđơ - Bỉ, từ ngày 27 -  29/11/2017 tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, CĐCTVN đã phối hợp cùng các chuyên gia đến từ ABVV-Metaal tập huấn “Kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể” cho cán bộ công đoàn thuộc ngành Công Thương.
Các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở và một số doanh nghiệp trực thuộc ngành Công Thương thuộc khu vực phía Nam.
Toàn cảnh khóa tập huấn cơ bản năm 2017
Giảng viên Việt Nam và chuyên gia ABVV – Metaal đã áp dụng phương pháp giảng dạy mới nhằm tạo sự hứng thú cho học viên. Theo đó, các chủ đề, nội dung và định hướng được đưa ra để học viên thảo luận và sau đó giảng viên sẽ có kết luận cuối cùng, phù hợp nhất cho chủ đề đã được nêu.
Bên cạnh đó, học viên được giới thiệu, hỗ trợ, hướng dẫn và truyền đạt các nội dung trọng tâm về cơ sở pháp lý thương lượng, công tác chuẩn bị thương lượng, kỹ năng thương lượng; được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và TƯLĐTT; được nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết về pháp luật liên quan đến người lao động. Qua đó, làm tốt việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, ngoài trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý Nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng TƯLĐTT, thẩm định các thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đã được ký kết và tăng cường kiểm tra việc thực hiện thỏa ước lao động của các doanh nghiệp, đồng thời xử phạt nghiêm minh với những đơn vị vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần thực hiện tốt chức năng bảo vệ bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Lãnh đạo CĐCTVN, Ban Tổ chức cùng chuyên gia chụp hình lưu niệm cùng các học viên 
Các khóa tập huấn cơ bản hàng năm của CĐCTVN tạo điều kiện để các cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị, củng cố, bổ sung kiến thức của cá nhân mình nhằm hoàn thành tốt chức năng bảo vệ bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày một lớn mạnh.
Dương Tuấn