Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan CĐCTVN năm 2017
Cập nhật lúc 03:14 ngày 19/01/2017

Ngày 19/1/2017, Cơ quan CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016. Đ/c Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN - Thủ trưởng Cơ quan và đ/c Trần Mạnh Thắng - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan CĐCTVN chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Lãnh đạo Cơ quan CĐCTVN tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức, nhân viên trong cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN; thực hiện các chương trình công tác toàn khóa mà Đại hội II CĐCTVN đã đề ra và chương trình công tác trọng tâm 2016 của CĐCTVN.

Toàn thể cán bộ công chức, nhân viên trong Cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và phối hợp tốt giữa các Ban, các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức CĐCTVN phải nỗ lực không ngừng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tăng cường học hỏi, trau dồi nghiệp vụ và cập nhật thông tin để phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên và cán bộ công chức Cơ quan, báo cáo công khai tài chính năm 2016, và báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân. Cán bộ, công chức đã đưa ra nhiều giải giáo nhằm nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn, cũng như trong các hoạt động đoàn thể trong thời gian tới, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ công chức, nhân viên CĐCTVN.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức Cơ quan CĐCTVN, đồng lòng phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

 Thùy Linh