Thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020
Thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị ủy ban kiểm tra năm 2016
Cập nhật lúc 08:14 ngày 13/01/2017

Ngày 12/01/2017 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam đã họp nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch CĐCTVN Trịnh Xuân Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã tham gia ý kiến và thống nhất vào Dự thảo báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn năm 2016 và đề ra chương trình công tác năm 2017; đồng thời đánh giá ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại của hoạt động UBKT, qua đó có nhiều đề xuất, kiến nghị mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc để hoạt động UBKT công đoàn ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn. Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Tuyên đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của UBKT trong việc tham mưu, tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và việc triển khai thực hiện Đại hội công đoàn các cấp.


Hội nghị đã phổ biến Quyết định số 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Tờ trình ngày 05/01/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn VN.

Ngay từ đầu năm 2016, UBKT công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình công tác đề ra. Kết quả, năm 2016, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 419 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 115 cuộc kiểm tra cùng cấp và 303 cuộc kiểm tra cấp dưới, trong đó UBKT CĐCTVN kiểm tra cấp dưới 10 cuộc.

Trong công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 411 cuộc, bao gồm kiểm tra cùng cấp 132 cuộc, kiểm tra cấp dưới 279 cuộc, trong đó UBKT CĐCTVN kiểm tra cấp dưới 15 cuộc.

UBKT công đoàn các cấp đã tích cực tham mưu, giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Năm 2016, UBKT công đoàn các cấp đã nhận 48 đơn khiếu nại và 10 đơn tố cáo, trong đó UBKT CĐCTVN nhận 33 đơn, tiếp 11 người đến phản ánh kiến nghị. Đến nay, cơ bản các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cơ bản được giải quyết, quyền lợi của người lao động được bảo đảm. Qua đó, tạo niềm tin vững chắc của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn và khẳng định chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN là một trong những đơn vị tiên phong, tích cực trong các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn. Với các hoạt động thiết thực, cụ thể như tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho các đ/c làm công tác UBKT công đoàn trực thuộc và các đ/c UBKT công đoàn 04 tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn trong cùng Bộ Công Thương, qua đó tạo sự gắn kết, lan tỏa trong hoạt động.

Năm 2017, dự báo nhiều thách thức như: Tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều biến động khó lường, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị ngày một khó khăn, mối quan hệ lao động ngày càng phức tạp, quyền và lợi ích của người lao động có nguy cơ bị xâm phạm, một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn và hoạt động UBKT của một số đơn vị mới từng bước được giải quyết, cùng với đó là việc chuẩn bị triển khai thực hiện đại hội công đoàn các cấp. 

UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2017, trong đó tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ của UBKT công đoàn: Giúp BCH, BTV thực hiện việc kiểm tra Điều lệ công đoàn VN; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết KNTC; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm theo kế hoạch.

 Kiến An