Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
CĐCTVN: Chú trọng đào tạo công tác kiểm tra công đoàn
Cập nhật lúc 08:29 ngày 08/12/2016

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam (UBKT CĐCTVN) thường xuyên tổ chức các hội nghị, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ với công đoàn cơ sở (CĐCS) để phát huy tính chủ động của các đoàn viên trong công tác đào tạo, tập huấn công tác kiểm tra công đoàn.


Người lao động ngành Công Thương được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, bảo hộ lao động

Theo ông Lê Văn Hiếu - Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN, từ hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra thời gian qua cho thấy, muốn có đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.

Hiện nay, CĐCTVN đang chịu trách nhiệm đào tạo, tập huấn cho cán bộ các đơn vị trực thuộc; công đoàn cấp trên cơ sở chịu trách nhiệm đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở thuộc đơn vị mình. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, nhìn chung, đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn ngày càng được nâng cao, thích nghi dần với cơ chế mới và đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, ổn định sản xuất của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, số cán bộ làm công tác UBKT thường xuyên có biến động, hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động ít, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nhiều ủy viên UBKT tại công đoàn cơ sở trực thuộc cấp trên trực tiếp cơ sở chưa được tập huấn nghiệp vụ. Do vậy, công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ UBKT cho các cán bộ công đoàn, cán bộ UBKT tại các đơn vị vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh.

Cụ thể, ngày 22 - 23/3/2016 tại Quảng Ninh và ngày 31/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, CĐCTVN đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ UBKT công đoàn năm 2016 cho hơn 100 đồng chí làm công tác UBKT của các đơn vị. Ngoài ra, thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT CĐCTVN với UBKT công đoàn các tập đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn trong cùng Bộ Công Thương, UBKT CĐCTVN đã phối hợp với UBKT Công đoàn Điện lực Việt Nam triển khai tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ UBKT công đoàn tại Hải Phòng. Các lớp tập huấn này được kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực.

Việc áp dụng phương pháp tích cực đã động viên và phát huy tính chủ động của các học viên, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm thực tế để các học viên tham gia sôi nổi thảo luận, nêu bật những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các chức năng nhiệm vụ của UBKT cũng như hoạt động công đoàn trong thực tế tại các đơn vị. Qua đó, đã có những trao đổi, chia sẻ và nhiều đề xuất, kiến nghị để hoạt động UBKT đi vào hiệu quả thực chất, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Đây cũng là hướng đi của UBKT CĐCTVN trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng để mọi cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra có cơ hội, điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng. “Đặc biệt, cán bộ trẻ, cán bộ tầm chiến lược cần được đào tạo cơ bản ở nhiều cấp nhằm trang bị hệ thống, toàn diện kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu kết hợp với nâng cao tu dưỡng đạo đức, kiến thức lý luận chính trị, pháp luật” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Hiếu - Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN: CĐCTVN luôn tạo điều kiện để cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra được trang bị đầy đủ về nghiệp vụ; cụ thể hóa những nội dung công việc thực tế, kỹ năng hoạt động, giúp cho cán bộ có tư duy đầy đủ để tổ chức hoạt động hoặc giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong hoạt động kiểm tra.

Thu Hà (Báo CT)