Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác ATVSLĐ-PCCN 2015
Cập nhật lúc 10:31 ngày 19/03/2015

 

Những con số báo cáo của 63 tỉnh, thành phố đã làm chúng ta nhức nhối, trăn trở vì số vụ TNLĐ, số người chết vẫn còn ở mức cao và có chiều hướng tăng hơn năm trước.

Trong năm 2014 cả nước đã xảy ra 6.709 vụ TNLĐ trong đó có 592 vụ TNLĐ chết người; với tổng số người bị nạn là 6.941 người, trong đó có 630 người chết, 1.544 người bị thương nặng. Cả nước xảy ra 2.375 vụ cháy làm chết 90 người, bị thương 143 người, thiệt hại về tài sản ước tính 1.307 tỷ đồng, 1.352ha rừng. Xảy ra 42 vụ nổ làm chết 29 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản trị giá 3,4 tỷ đồng.

Ngày 15/3/2015 tại Vũng Tàu đã diễn ra Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015. Trước đó, (ngày 12/3/2015) tại Nhà máy Ô tô VEAM Thanh Hóa (thuộc TCty Máy động lực, máy nông nghiệp VN), Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2015. Các tập đoàn, tổng công ty, công ty, đơn vị trong ngành Công Thương cũng tổ chức hưởng ứng bằng nhiều hoạt động động cụ thể, nhằm tăng cường công tác ATVSLĐ-PCCN, nỗ lực giảm thiểu tai nạn lao động.  

Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Nhà máy Ô tô VEAM Thanh Hóa

 Đánh giá về kết quả thực hiện năm 2014, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chuyên môn và sự chủ động của các cấp công đoàn vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, tăng cường thực hiện trong năm 2015:

- Củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức thực hiện công tác AT-PCCN, phấn đấu 100% doanh nghiệp có Hội đồng BHLĐ, với các doanh nghiệp có đông lao động bố trí cán bộ chuyên trách công tác ATLĐ, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ An toàn viên. Triển khai, phổ biến thực hiện hệ thống quản lý về an toàn, quản lý, đánh giá rủi ro, nhấn mạnh và ưu tiên thực hiện nguyên tắc phòng ngừa, hưởng ứng nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng nền văn hoá an toàn.

- Nghiên cứu tham gia góp ý Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn công tác ATVSLĐ. Đảm bảo 100% các doanh nghiệp có quy chế, quy định về ATVSLĐ, xây dựng kế hoạch ATVSLĐ phù hợp quy định của pháp luật. Tham gia, bổ sung các quy định đảm bảo điều kiện an toàn cho người lao động làm việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tự kiểm tra, đánh giá định kỳ tình trạng an toàn của dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đang vận hành, kịp thời khắc phục đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp kiểm tra và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trực thuộc.

- Bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động những quy định pháp luật về ATVSLĐ, quy định về công tác an toàn lao động. Phát hành tài liệu, tờ rơi, pano, áp phích, tranh ảnh về ATLĐ-PCCN. Tổ chức và phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn nội dung về ATVSLĐ, trao đổi kinh nghiệm trong nước, quốc tế những giải pháp giảm thiểu TNLĐ-PCCN.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá tác động bệnh nghề nghiệp, tác hại môi trường để đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, môi trường tại đơn vị, doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, bệnh bệnh nghề nghiệp mới.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về ATLĐ. Tham gia phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các chương trình, lớp đào tạo, tập huấn ATLĐ. Đảm bảo 100% người lao động vào làm việc được học tập nội quy an toàn, hướng dẫn an toàn theo quy định, đội ngũ An toàn viên hàng năm được tập huấn kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ an toàn theo yêu cầu công việc. 

Với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”, năm 2015 các đơn vị trong Ngành Công Thương tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ. Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 Nguyễn Xuân Thái