Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020
Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Hỏi đáp pháp luật

Những đối tượng nào có thể nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2020?

Những đối tượng nào có thể nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2020?

Theo Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH