Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh: "Mỗi công đoàn viên là một tấm lòng vàng"

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh: "Mỗi công đoàn viên là một tấm lòng vàng"

CĐ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát động nhiều phong trào vì cộng đồng tích cực và hiệu quả  
Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC: Thực hiện tốt an sinh xã hội

Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC: Thực hiện tốt an sinh xã hội

Công đoàn Công ty CP Đầu tư - Thương mại SMC là một trong những công đoàn cơ sở vững mạnh hiện nay của ngành Công Thương  
Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM: Phát huy tốt vai trò trong bảo vệ môi trường

Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM: Phát huy tốt vai trò trong bảo vệ môi trường

CĐ nhà máy đã phát động những công việc, hành động cụ thể, được đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia hưởng ứng  
CĐ Cty TNHH Việt Nam Suzuki: Tập huấn về “Vai trò của Cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp FDI”

CĐ Cty TNHH Việt Nam Suzuki: Tập huấn về “Vai trò của Cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp FDI”

Các thành viên đã trao dổi và bàn luận những vấn đề của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới  
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn CĐ Cty CP Sắt tráng mem nhôm Hải Phòng

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn CĐ Cty CP Sắt tráng mem nhôm Hải Phòng

Lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng về hoạt động công đoàn  
Petrolimex Aviation tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Cam Ranh

Petrolimex Aviation tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Cam Ranh

Quà tặng gồm 200 mũ bảo hiểm, 240 bộ sách giáo khoa và 3.000 quyển vở