Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Hoạt động ủy ban kiểm tra

CĐCTVN làm việc với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN

CĐCTVN làm việc với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN

Thời gian tới, CĐ Veam cần triển khai ký quy chế phối hợp với TCty và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký quy chế phối hợp với chuyên môn, thực sự đồng hành với chuyên môn khắc phục những khó khăn trong thời điểm hiện tại, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu mà CĐ và chuyên môn đề ra trong năm 2014  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Làm việc với một số đơn vị tại TP. HCM

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Làm việc với một số đơn vị tại TP. HCM

Đồng chí Lý Quốc Hùng thay mặt lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đánh giá cáo sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chuyên môn của các đơn vị  
TLĐLĐVN làm việc với CĐCTVN về hoạt động của UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam

TLĐLĐVN làm việc với CĐCTVN về hoạt động của UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn đã đánh giá cao hoạt động của UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam trong thời gian qua và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Công Thương Việt Nam  
Tập huấn công tác ủy ban kiểm tra công đoàn

Tập huấn công tác ủy ban kiểm tra công đoàn

Các học viên còn được phổ biến các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra tài chính công đoàn, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo  
Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

CĐCTVN cần đổi mới phương thức hoạt động của UBKT và tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam  
Họp Ủy ban Kiểm tra CĐCT VN khóa II nhiệm kỳ 2013 - 2018, kỳ họp lần thứ 2

Họp Ủy ban Kiểm tra CĐCT VN khóa II nhiệm kỳ 2013 - 2018, kỳ họp lần thứ 2

Ngày 05/8/2013, tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra, CĐCTVN khóa II đã tổ chức họp lần thứ 2.