Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh