Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh