Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và trao quà cho đoàn viên, người lao động