Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và trao quà cho đoàn viên, người lao động