Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020

Một số hình ảnh Lễ gắn biển các công trình chào mừng Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam