Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn các cấp